Home
เขียนโดย จรัสศรี เพ็งรัศมี   

 

ประวัติโรงเรียน

 

             โรงเรียนวัดปทุมนายก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท์  02 – 5463207  โทรสาร  02 – 5463207  ตั้งอยู่เลขที่  128  หมู่ 2  ตำบลศาลาครุ  อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12170  อีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   เว็บไซต์  www.pathumnayok.net
            โรงเรียนวัดปทุมนายก  ได้รับอนุมัติเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2481  โดยอาศัย ศาลาการเปรียญวัดปทุมนายกเป็นสถานที่เรียนสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินการจัดตั้งโดยขุนวลีทะเบียนรัฐ  นายอำเภอหนองเสือ   นายคิดชอบ  มุนีกุล  ศึกษาธิการอำเภอหนองเสือและประชาชนบ้านลาดผักขวง, บ้านบึงปลาร้า, บ้านคลอง  14  ให้การสนับสนุนจัดตั้งโดยมีนายเปี่ยม  การสมใจ  เป็นครูใหญ่และนายเฉลิม  มรรคผล  เป็นครูน้อย  ใช้ที่ดินของวัดปทุมนายก  จำนวน  4  ไร่  2  งาน
           วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2513  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  140,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ขนาด  4  ห้องเรียน  1  หลัง  ขนาด  8.5  ×  36  ตร.ม.  สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2514  ปีการศึกษา  2516  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมจำนวน  11,000  บาท  ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  และปีงบประมาณ  2517  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  240,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ช  ขนาด 4  ห้องเรียน  1  หลัง  ปีการศึกษา  2554  ได้รับงบประมาณแปรญัตติ  สร้างลานกีฬาพร้อมหลังคา  จำนวน  2,000,000  บาท  1  หลัง  และซ่อมแซมอาคารเรียน  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา  ทาสี  จำนวน  810,000  บาท     โดยมีนางปราณี  กรุณวงษ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

 


 

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: hosting company php web hosting uk Valid XHTML and CSS.