โรงเรียนวัดปทุมนายก 128 หมู่ 2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทร. 02-5491554